İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Işıl Çoklar, boşanmaların önemli nedenlerinden birinin ailelerin eşlere müdahalesi olduğunu söyledi.

İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Işıl Çoklar, boşanmanın çeşitli evreler içeren bir süreç olduğunu ve bireylerin yalnızca boşanma öncesinde yaşadıkları sorunlarla değil, boşanma sonrasında yaşadıklarıyla da baş etmeleri ve olumsuz duygularını onarmaları gerektiğini anlattı. Bu sürecin fiziksel ayrılma henüz gerçekleşmeden başladığını, hukuki boşanma gerçekleştikten sonra da devam ettiğini belirten Çoklar, boşanmanın kimi birbiriyle örtüşen farklı evrelerini şöyle sıraladı:

 

‘Boşanma öncesinde eşler arasında yakınlığın azalmasını, eşlerin birbirine yabancılaşmasını, çatışmaların artmasını içeren bir ‘duygusal boşanma’ evresi, evliliğin hukuki olarak sonlandırılmasına ilişkin bir ‘yasal boşanma’ evresi, buna eşlik eden para-mal paylaşımı ve nafaka ile ilgili sorunların yaşandığı bir ‘ekonomik boşanma’ evresi, anne-baba ve çocuk ilişkilerinde velayet ve şahsi ilişki kurma düzenlemelerini içeren bir ‘aile boşanması’ evresi, sosyal yaşamdaki değişmelere ve yeni konuma adapte olmayı gerektiren bir ‘sosyal boşanma’ evresi ve tarafların yeni bir düzenleme sürecine girdikleri bir ‘psikolojik boşanma’ evresi söz konusudur. Boşanma, çoğu kez bir kayıp yaşantısı ve yas süreci olarak da değerlendirilebilir. Eşler arasında çözülemeyen çatışmalar, evlilik sona erdikten sonra da sürebilmekte ve geçmişe ait sorunlar fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz biçimde etkileyebilmektedir.’

 

ÖFKE VE İNTİKAM DUYGULARIYLA BAŞA ÇIKILMALI

 

Işıl Çoklar, yaşanan psikolojik süreç içinde çözülemeyen çatışmaların, uzmanlardan ‘bağışlama’ odaklı psikolojik destek alarak olumlu sonuçlandırılabileceğine dikkat çekti. Bağışlamanın, öfke duygusu ve intikam alma isteğiyle başa çıkmayı içeren sağlıklı bir tepki olduğunu anlatan Işıl Çoklar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bağışlama eğilimi, kişilik özelliklerine, adaletsizlik algılamasına, sorumluluğun nereye ve kime yüklendiğine ve intikam güdüsünün yoğunluğuna göre bireyden bireye değişebilmektedir.’ Çoklar, bireye verilecek psikolojik destek sürecinde yalnızca evlilik ve boşanma sırasında yaşanan çatışmaların değil, fiziksel ayrılma ve hukuksal boşanma gerçekleştikten sonra devam eden olumsuz duyguların da hedef alınması gerektiğini vurguladı.

 

Boşanma oranlarındaki küçük bir artışın toplumda panik oluşturmaması gerektiğini belirten Çoklar, ‘Olumsuz niteliklere sahip bir evliliği sürdürmektense, eşlerin evlilik yaşantısını sonlandırmayı seçmelerinin daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarabileceği düşünülmelidir’ dedi.

 

http://www.analitikbakis.com/NewsDetail.aspx?id=77628&name=Bo%C5%9Fanman%C4%B1n-En-%C3%96nemli-Nedeni

TG Facebook Yorumları