5036[1]

Eş ve çocuklar kişinin tasavvufî gelişimini yavaşlatacağı düşüncesiyle, tasavvufta tekemmül için evlilik geciktirilebilir mi?

Bunu böyle söyleyen ve onun için evlenmemeyi tercih eden, mücerred bekâr yaşamayı tercih edenler olmuştur. Bizim yolumuz bu kanaatte değildir. Evlilik insana sükûn ve huzur veren bir bağlılıktır. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberler evlenmişlerdir. Evliliğin insana sağladığı çeşitli nimetler arasında ibadetlerin sevaplarının bile çok olması vardır. Dininin bütünleşmesi vardır. Gözünün ve gönlünün doyması meselesi vardır. Bir takım meşakkatler vardır ama o meşakkatler sevaptır. İnsanın ailesini, çoluk çocuğunu geçindirmek için uğraşması, didinmesi, çalışması sevaptır. İnsan gazi gibi, haccetmiş insan gibi sevap kazanır.

O bakımdan biz evliliği daha uygun görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz’in yoludur.  Bekâr kalmak, mücerred durmak yolu ruhbanlık yoludur. Makbul değildir ve onun sonunda bazı patlamaları ve insana zararları olur. İnsan bekâr dururken, dururken normallikten başka taraflara doğru rûhî durumunda bazı sıkıntılar olur.

O bakımdan biz tasvipetmeyiz. Tekâmül edeyim diye evlenmemek değil, tekâmül edeyim diye evlenmek… Çünkü o zaman birçok problem halledilmiş olacak.

http://mecmerkezi.org/Categories/236/sorucevap.aspx#ASORU26

TG Facebook Yorumları