ec3

Bizim töremizde bir zamanlar bir hanımın efendisine bile adı ile hitap etmesi saygısızlık sayılırdı. Öyle idi bir zamanlar! Şimdi herkes “Ahmet, Mehmet gel, git.” diyor. Eskiden “Efendi” denirdi. Adam da karısının ismini seslenmeyi, nezakete ve edebe aykırı sayardı. Aşağıdan kapıyı çalardı, “bana bak” diye seslenirdi. Hanımının adı yok mu? Var ama söylemezdi çünkü söylese öbür taraftan duyulacak; “Ayşe, Zübeyde, Fatma.” diye adı öğrenilecek. Eskiden; “Senin hanımının adı nedir?” denmezdi. Böyle bir takım incelikler vardı. Şimdi her şey unutuldu. Ama biz hocayız, kitaplar dinimizin kitapları, siz de Allah’ın yolunda yürümek isteyen bir cemaatsiniz. Salât u selâm getireceğiz. Bu işte kâr var.

http://mecmerkezi.org/makale/10/makale.aspx

TG Facebook Yorumları