shutterstock_248863174

Evlilik; Nefisten arınma, Cennete prova…

Evlilik öncesi beceriler:

Yaşadığımız asrın her zamankinden çok en temel ihtiyacı güzel ahlak sahibi olabilmek ve güzel ahlak sahibi olgun bir toplumda yaşayabilmektir. İnsanın, insanlığın ihtiyacı olan güzel ahlak süreci evlilik öncesinde, ergenlikte kişinin tercihleriyle hayatının eksenini belirlemesiyle başlamakta. Varoluşuna yönelmesi, fıtri bir hayatı ve bu hayatın en güçlü rehberine yöneldiğinde mutluluk halkaları oluşmaya başlamakta.

Bu süreci etkileyen temel taşlar; iş ve eş seçimiyle belirginlik kazanmaktadır. Önceki dönemlerde iş seçimi daha belirginken bu iş seçimi dönemi, kimine göre karmaşa kimine göre zenginlik olarak algılanmaktadır. Kişi, mümin olunca daha öze inmekte ve hangi mesleği tercih ederse etsin o meslekte helal rızık ve rabbinin rızasını merkeze alarak özgürleşip gelişimin kapısını ardına kadar açmaktadır.

Bununla birlikte hayatımızı sonsuza kadar etkileyen iş seçiminden sonraki diğer seçim de eş seçimidir. Evlilik kurumunun iki bileşeni olan hanım-bey, kurumun varoluşuna uyumlu beceriler edinmeli, hanım ve bey bu kurumu sahiplenici ve “evliliğin varoluşu” yada diğer bir ifade ile evlilikten mevlanın muradını gerçekleştirecek niteliklere sahip olma ve edinme durumundalardır.

Nitelik ve beceriler ne kadar amaçla uyumlu olursa fayda ve doyum o kadar bitelikli ve yaygın hale gelebilir. Evlilik öncesi bu kuruma uygunluğu gösteren temel nitelikler ise :

 1. Kendini bilme: içgörü sahibi olma, kaygılarını, korkularını, mutluluk kaynaklarını, hazlarını, olaylar karşısındaki tutumlarını değişebilme becerilerini bilmek bu ilmin birkaç yönüdür.
 2. Kendini ve başkalarını sevebilme: sevmeyi; meyletme, yakınlık duyma, tanıma, ilgilenme eğilimi olarak tanımlarsak, kişinin kendinde ve başkalarında ünsiyet kurma kaynaklarını keşfedebilme, kabul edebilme, uyumlu tepki verme ve geliştirme çabasının varlığı olarak ifade etmek mümkündür.
 3. mutlu-evlilikKendinin ve başkalarının duygularını anlama: duygular, hayatın sürekliliğini sağlayan yaşam kaynaklarıdır. Yakın ilişkilerde ki evlilik “yakın ilişkilerin” en toğun ve sürekli yaşandığı merkez alandır. Bu duyguları tanımak, neyin hangi duygumuzu tetiklediğini bilmek, duygularımızı kabul etmek, edep çizgisinde yaşamak ve olgunlaştırabilmek evliliğin kalitesini belirlemektedir. Muhatabın duygularını tanımlayan ve uyumlu tepkiler verevilen bireyler, yakınlık duygusunda buluşup birlikte olgunlaşabilmektedir.
 4. Sorumluluk alabilme: gerek geçiş süreci, ailelerin dinamik olması, gerekse kültürel akış sorumluluk duygusunun yeterince olgunlaşmasını zorlaştırırken, bu duygunun evliliğn zemini olması nedeniyle evlilik öncesi üzerinde çalışılması gereken önemli konuların başında yer almaktadır. Peki hangi anlamda sorumluluk:
  1. Fiziksel sorumluluk: öz bakım becerisi, yeme, uyku, ibadet, hareket, dinlenme vesairedir.
  2. Sosyal sorumluluk: en yakınlarından başlayarak, halka halka genişleyen, tüm insanlığa karşı duyarlı olmak ve ilişkileri dengede yönetebilmek şeklinde gerçekleşebilmektedir.
  3. Ekonomik sorumluluk: helal rızık merkezli gelir-gider dengesini sağlamak ve öncelikleri yönetebilme becerisi.
  4. Entelektüel sorumluluk: hayatın sınırlı ve bilginin en önemli güç kaynağı olduğunun şuurunda olmak.
  5. Ruhsal sorumluluk: ahiret bilincine sahip olmak ve hayatını bu bilinçle planlayıp yaşayabilmek, eşine de bu konularda rehber ve destek olabilmek.
  6. Stresle başa çıkabilme becerisi: hayat döngüsü gerilim ve gelişim üzerine kurulmuştur. Bu nedenle bunun farkında olmak, zorlanmayla, engellenmeyle başa çıkma becerisine sahip olmak ve bu gelişime açık olmak.
  7. Bağlanma becerisine sahip olmak: bağlanma; bir duruma, nesneye, kişiye emek verme, yakınlık için çaba gösterme, insani en temel duygu ve beceridir. Çok güçlü olan bu eğilim iyi yönetildiğinde, öncelikleri iyi belirlendiğinde kişiyi olgunlaştırıp ahlaklandıran, huzur ve ülfet becerisini kazandıranbir meziyete dönüşürken, bu durum iyi yönetilmediğinde dağılmalara ve kayboluşlara hizmet etmektedir.
  8. Güç paylaşımı: güç, kimin ne yapması gerektiğine karar verme durumudur. Eşler arasında çatışma kaynağı olabilen temel durum “güç” paylaşımının, fıtri ve mizaci paylaşımın uyumlu olmasıyla aileyi hem dış etkenlerden hemde iç işbirlikçi olan nefislerden koruma işlevini görmektedir. Özellikle güç paylaşımının evlilik öncesi görüşmelerde açık ve net konuşulmalı, gerçekçi olmayan beklentilerden ilişkiyi korumaya büyük faydalar görülebilmektedir.

Önceliklerini aile ve iş merkezli belirleyip, planlama ve yönetme becerisi, insan huzurunu sağlayan iki alandır. Sebep-sonuç algısı ve önceliklerini belirleme becerisi bireysel olarak başarı ve iç huzuru sağladığı gibi aileyi de koruyan, işlevini sağlayan, geliştiren özelliklerden “öncelik belirleme” becerisi, evlilik yolculuğunun selamete taşıyıcısıdır.

Evlilik bir yolculuktur. Yolculuğa hazırlıklı çıkmak, yolda beslenebilmek ve yolda desteklenmek varılacak hedefin gönül huzurunu ve memnuniyetini sağlayacaktır. Evlilik; cennete prova ve insanı kamil projesinin eğitim okuludur.

 

Semiha Bahadır

TG Facebook Yorumları

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.