“Size kendi cinsinizden, kendileriyle ısınıp kaynaşacağınız (sekinet bulacağınız) eşler yaratması ve aranıza sevgi (meveddet) ve merhamet (rahmet) koyması O’nun varlığını gösteren delillerindendir. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir toplum için nice ibretler vardır.”Rum Suresi,21

 

hediye

Anadolu kadim kültüründe halkımız arasında yaygın kullanılan ‘Nikahta keramet vardır ‘ diye bir söz vardır.

Nikahtan sonra kalplerin birbirine daha iyi ısınacağı, kaynaşacağı, birbirini çok tanımayan insanların bile nikahtan sonra çok yakın, samimi, eş, sevgili, karı-koca… olacağını belirtir.Birçok evlilikte de bunun misali görülür. İstisnalar kaideyi bozmaz derler, arada sırada istisnalar,ısınamama, anlaşamama..vs bu kuralı bozmaz.

 

Aynı zamanda Rum Suresi 21.Ayette anlaşıldığı gibi Allah CC eşler arasında Sekinet ve kaynaşma, Sevgi ve muhabbet, merhamet ve rahmet ıhsan edeceğini müjdeliyor. Yani bir başka deyişle nikahlananlara 3 hediye birden veriyor Allah CC. Sekinet, Meveddet ve Rahmet…

 

Ama nasıl yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, ağacın yeşermesi…gibi ilahi rahmetin tecellisi olan hususlarda bile belirli şartlar yani sünnetullah gerekli ise nikahta da bu güzelliklerin ihsanı için dikkat edilmesi gereken şartlar vardır.

 

Yağan yağmurun rahmet olması için tasını düz tut derler. Bizlerde nikahtaki ilahi rahmetten istifade etmek için neler yapmalıyız…Tabi bu konuyu ehli daha iyi bilir, bizim gönlümüze gelenleri yazalım dedik.

 

1-İman; Hayatın,var oluşun, rahmetin ve sevginin kaynağı Yüce Yaratan ile sağlam bir bağ olmadan gerçek sevgi ve rahmet olmaz. Ailenin, nikahın, meşru evliliğin, ailede sevgi ve muhabbetin, huzur ve mutluluğun temeli İman dır.

İman etmek aynı zamanda kul olmak ve kul hakkı konusunu da gündeme getirir. Karşılıklı sevgi, muhabbet ve rahmet ancak Allah ve ahiret inancı ile imtihan ve kul olmak anlayışı ile gerçek manada oluşur. Peygamber efendimizin hayatını örnek alarak hayata bağlanır, yaşanır hale gelir…

 

2-Güzel Ahlak; Güzel ahlak, imanın bir gereğidir. Allah,Ahiret ve Peygamber inancı olan her insan diğer insanlara karşı iyi, güzel, adaletli, sevgi ve merhametli..davranmak durumundadır. Mutluluk ne servet, ne şöhret nede güzellikle olur. Güzel huy ancak gerçek sevgi ve muhabbeti hasıl eder.

 

Güzelliği bir sivilce, malı mülkü bir kıvılcım yok eder. Kalıcı olan huy güzelliğidir.

 

3-Güler yüz-tatlı dil..Ailede mutluluğu sağlayan en önemli hususlardan biridir. Güler yüzlü, tatlı dilli, güzel huylu insana her insan sevgi ve saygı duyar. Ailede eşler birbirine karşı böyle davranırsa aralarında güçlü bir sevgi ve bağlılık oluşur.

 

Gençlerimize en önce, ilk yabancı dil olarak  tatlı dil öğretelim

 

Araştırmalar eşler arasında sevgiyi artıran en önemli değerin eşlerin birbirini onaylaması, desteklemesi ve birbiri ile kaliteli zaman geçirmesi olduğunu söylüyor. Güler yüzlü olmak ve mutlu olduğunu belirtmek eşine en güzel değer verme ve onaylamadır. Asık yüz ve acı söz mutsuzluk ve anlaşmazlık göstergesidir.Bkz Sevginin 5 dili ..

 

4-Helal Lokma; Her ibadetin başı, ailede ve hayatta huzurun mutluluğun temeli helal kazançtır. Az olsada helal kazanç bereketli olur. Kalplere huzur ve mutluluk verir. Aile arasındada sevgi ve muhabbetin vesilesidir. Haram lokma kalbe sıkıntı, üzüntü ve kasvet oluşturur.

Helal lokma kazanmak için bir mesleğinin olması, elinde altın bilezik denen bir marifetinin olması önemlidir.

 

5-Sohbet ve İstişare, Ailede sohbet ve istişare eşlerin birbirini daha iyi anlamasına, daha iyi tanımasına ve sevmesine vesile olur. Eşler arasında sevgiyi artıran en güzel yollardan birisi birlikte kaliteli zaman geçirmek olduğunu uzmanlar söylüyor. Bkz.Sevginin beş dili kitabı.

 

6-Yüce bir gayeye sahip olmak; İnsanın her davranışını anlamlandıran, her işini ibadet haline getiren, yüce bir gayesinin olması, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak gayesinde, insanlara faydalı olmak, insanlarla iyi geçinmek, zalime engel olmak, mazluma yardım etmek…gibi güzel işlerle kazanılır.

Bu niyeti ve gayesi olmayan insan küçük dünyevi hedeflere takılır, basit işlerden dolayı hırs ve öfke ile kalp kırar.

 

Bu maddeleri sizlerde tecrübelerininizin ışığında çoğaltabilirsiniz. Üç ilahi hediyeyi almak için gayret etmek ve bu rahmete ulaşmanın yollarını aramak bize kalmış. Her kulun kendine has bir yolu var. Sizin yolunuz sevgi ve muhabbetten geçsin derim.

 

Dr Selahattin Semiz

TG Facebook Yorumları

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.