mk

Yazı Yazmak

Yazı yazmak, hayatın en zor işiymiş, bilmiyordum. Yazdığım zaman kendimi sanki bir şey sanıyorum. Sanki arzın merkezinde ben oturuyorum ve eğer ben yazmazsam insanlar hakikati öğrenemeyecekler gibi...

Saliha Ol/mak, Geçimsiz Olma/mak

    “Dünyada bir kadın kocasını üzerse, o kimsenin hûrilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir: - Allah canını alsın! Üzme onu! O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakınd...

Kocanın İzni Olmadan Nafile İbadet Olmaz

“Allah Teâlâ’nın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve bunların ötekilere mallarından harcama yapması sebebiyle, erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için ...