mk

Aşkın modern halleri

Sevgiden, aşktan bahsetmek, mayınlı bir yolda, bataklık bir arazide yürümek gibidir. Sevgi, çok konuşulmaktan çürümüş, kokuşmuş sakıza dönmüş bir mevzu haline geldi. Derin bir mevzu diy...

Ahmet Maraşlı’dan Şiirler

GELEN NESİLLER İÇİN DUÂ!   Fâtımatü’z-Zehrân’ın (ra) / iffeti hürmetine, Meryem-i Betülün’ün (ra) / saffeti hürmetine, Hatice-i Kübrân’ın (ra) / fıtratı hürmetine, B...

Derneğimizin Amacı

Bezm-i Âlem Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Aile Semineri'nde Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Selahattin Semiz Bey'in yaptığı konuşma..   Çok değerli Rektörüm, Kıymetli katılı...

Ailenin Din Eğitimi

Ailesine, çocuklarına ve idaresi altında bulunanlara Allah’a itaatkâr olmayı emretmek ve onları Allah’a karşı gelmekten sakındırmak, kendilerini eğitmek ve dinin yasaklarından uzaklaştırmak il...