Ailenin Din Eğitimi

Ailesine, çocuklarına ve idaresi altında bulunanlara Allah’a itaatkâr olmayı emretmek ve onları Allah’a karşı gelmekten sakındırmak, kendilerini eğitmek ve dinin yasaklarından uzaklaştırmak il...

YAZI YAZMAK-II

Bu zamanda herkes yazar. Yazı kalabalığının içinden sıyrılabilecek ürünler vermek zor.En büyük eseri bile yazsanız, duyguları sömürmüyorsanız pek okunmazsınız. Okunmuyorsanız niye yazacaks...

Dünyada Ve Ukbada El Ele

Evlilik… Bir(tek) iken iki olup iki iken “bir” olabilme sanatı. Evlilik… Yaradan’a giden yolda, gözleri, etraftaki caydırıcılara kapattırıp ana yola döndürerek kula hız kazandıran müesses...