“Bakara /228 :  …Erkeklerin, kadınlar üzerinde ma’ruf (meşru olan) hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde (bazı hakları) vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre (aile reisliği ve görevleri bakımından huküken) bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

TG Facebook Yorumları